Eri palveluiden yhteiset komponentit

On tärkeää, että jokainen Oikotien palvelu on tunnistettavissa juuri osaksi Oikotietä, ja samalla sen on erottauduttava riittävästi muista Oikotien palveluista. Eroavaisuus saadaan aikaan esimerkiksi brändiväreillä.

Header ja Footer

Tunnistettavuudessa tärkeää osaa näyttelee Header ja Footer. Katso myös minimalistinen sivupohja.

Minimalistinen sivupohja

Käytä minimalistista sivupohjaa esimerkiksi funneleissa.

Linkitys sosiaaliseen mediaan

Tunnistettavuudessa tärkeää osaa näyttelee Header ja Footer.

Palvelutiedotteet

Palvelutiedotteilla viestitään erilaisista koko sivustoa koskevista tilanteista. Nämä tiedotteet näkyvät yleensä jokaisella sivulla, kunnes ne on huomioitu (esimerkiksi suljettu klikkaamalla). Palvelu saa itse päättää sisällöstä, ja siitä milloin tiedote näytetään.